You are currently viewing Skupujemy banknot 500 euro

Skupujemy banknot 500 euro

Euro zostało wprowadzone do obiegu w formie gotówkowej po raz pierwszy dnia 1. Stycznia 2002 roku. W chwili obecnej waluta euro stanowi prawny środek płatniczy w 19 państwach, które w Unii Europejskiej tworzą strefę euro. Ponadto waluta euro wykorzystywana jest również jako prawny środek płatniczy w aż 11 krajach i terytoriach, które nie należą bezpośrednio do Unii Europejskiej.

Pierwsza seria banknotów euro została wprowadzona w nominałach: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro, 200 euro i 500 euro. Obecnie do obiegu od 2012 roku sukcesywnie dopuszczano nowe banknoty z serii Europa. Seria Europa obejmuje następujące nominały euro: 5, 10, 20, 50, 100 i 200.

Poprzez wprowadzenie zmian w wyglądzie banknotów, często zaczynamy się zastanawiać, czy te starsze, które mamy w portfelu wciąż obowiązują. Dziś spieszymy z wyjaśnieniami.

Spis treści:

  1. Gdzie zapłacimy w euro?
  2. Emisja Euro
  3. Co z banknotem 500 euro?

Gdzie zapłacimy w euro?

Euro stanowi oficjalną walutę dla 19 państw, które należą do strefy euro oraz w 11 krajach i terytoriach, które na podstawie porozumienia z Unią Europejską, również postanowiły wprowadzić u siebie euro jako prawny środek płatniczy.

Kraje strefy euro, dla których prawnym środkiem płatniczym są banknoty euro, to: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja (wraz z terytoriami zależnymi Francji: Gujana Francuska, Gwadelupa, Martynika, Majota, Reunion, Saint-Barthelemy, Saint-Martin, Saint-Pierre i Miquelon), Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Portugalia, Republika Federalna Niemiec, Słowacja, Słowenia, Włochy.

Na podstawie porozumienia, euro jest oficjalnym środkiem płatniczym dla: Andora, Monako, San Marino, Watykan.

Co ciekawe również w Czarnogórze oraz Kosowie zapłacimy walutą euro

Banknoty euro z pierwszej serii. Emisja od 2002 roku.

Emisja Euro

Bezpośrednią kontrolę nad drukowaniem banknotów euro ma Europejski Bank Centralny. Banknoty euro mają dokładnie taki sam wygląd we wszystkich państwach strefy euro. W przypadku monet również prowadzona jest dokładna kontrola nad ich produkcją. Produkują je mennice poszczególnych państw. Cechami wspólnymi dla wszystkich monet są: jednakowy kształt, jednakowy materiał oraz jednakowy wygląd rewersu. Natomiast różnią się awersami, które zależne są od mennicy danego państwa. Każde państwo osobno decyduje, jakie symbole umieści na awersie produkowanych przez siebie monet. Warto pamiętać, że mimo wszystko iż występują różnice w wyglądzie awersów monet euro, to pozostają one wciąż prawnym środkiem płatniczym we wszystkich państwach, w których euro stanowi prawny środek płatniczy.

Banknoty euro z serii Europa. Emisja od 2012 roku.

Co z banknotem 500 euro?

We wstępie do tego artykułu wspomnieliśmy, że istnieją dwie serie banknotów euro, które różnią się od siebie nieco wyglądem, ale także nominałami, które zostały dopuszczone do emisji.

W pierwszej „turze” do obiegu zostały wprowadzone banknoty euro o nominałach: 5, 10, 20, 50, 100, 200 i 500 euro. W drugiej serii pominięto emisję banknotu o nominale 500 euro. Co to zmienia?

Tak naprawdę nic, ponieważ zaprzestanie emisji banknotu o wartości nominalnej 500 euro, nie oznacza jego wycofania z obiegu. Banknot o nominale 500 euro jest banknotem ważnym bezterminowo, ponadto jego wartość nigdy się nie zmieni. Tak więc uspokajamy – najwyższy nominał euro jest wciąż banknotem obiegowym, a tym samym nadal pozostaje prawnym środkiem płatniczym.