INFORMACJE O WALUCIE – frank szwajcarski

Frank szwajcarski to waluta, która jako pełnoprawny środek płatniczy funkcjonuje na terenie Szwajcarii oraz Liechtensteinu. Frank szwajcarski długie lata cieszył się mianem jednej z najbardziej stabilnych walut. 

Frank dzieli się na 100 centymów (tak określa się je w części francuskojęzycznej) lub 100 rappenów (określanych w części niemieckojęzycznej). Monety mają nominały: 5, 10, 20 centymów oraz 1/2, 1, 2 i 5 franków.

Banknoty szwajcarskie mają następujące nominały: 10, 20, 50, 100, 200 oraz 1000 franków.

HISTORIA – frank szwajcarski

Rozwój bankowości szwajcarskiej przypada na XIX wiek. W 1848 roku powstała Szwajcarska Konstytucja Federalna, która wyznaczyła wyłączne prawo do bicia monet Rządowi Federalnemu. 

W 1865 roku, kilka państw (Szwajcaria, Francja, Belgia i Włochy) utworzyły Łacińską Unię Monetarną. Był to traktat, na mocy którego waluty tych poszczególnych krajów miały stabilny kurs wynoszący 1:1 oraz umożliwał on używanie ich swobodnie na terenie całej Unii. Unia obowiązywała do 1926 roku. Po jej rozwiązaniu, frank szwajcarski został jedynym pełnoprawnym i legalnym środkiem płatniczym w Szwajcarii. 

Frank szwajcarski do 2000 roku był również wymienialny na złoto.