You are currently viewing Wzrost obrotów na rynku głównym GPW

Wzrost obrotów na rynku głównym GPW

ŹRÓDŁO: www.money.pl
https://www.money.pl/gielda/obroty-na-rynku-glownym-gpw-wzrosly-o-30-8-r-r-do-22-35-mld-zl-we-wrzesniu-6560293620025473a.html

Łączna wartość obrotów akcjami na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) wyniosła 22,35 mld zł we wrześniu 2020 r., tj. wzrosła o 30,8% r/r, podała giełda.
„Wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wzrosła o 37,6% r/r do poziomu 22,2 mld zł. Średnia dzienna wartość obrotu akcjami w ramach arkusza zleceń wyniosła 1 mld zł, o 31,4% więcej niż rok wcześniej. Wartość indeksu WIG na koniec sierpnia wyniosła 49 411,53 pkt i była o 13,8% niższa niż przed rokiem” – czytamy w komunikacie.
Na rynku NewConnect w sierpniu odnotowano wzrost łącznej wartości obrotu akcjami o 644,8% r/r do 1,3 mld zł. Wartość obrotów akcjami w ramach arkusza zleceń na rynku NewConnect wzrosła o 643,5% r/r i wyniosła 1,28 mld zł.

„Łączny wolumen obrotu instrumentami pochodnymi w sierpniu wyniósł 1 224,7 tys. szt., czyli o 48,6% więcej niż rok wcześniej. Wolumen obrotu kontraktami na indeksy wzrósł o 30% r/r do poziomu 579,5 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na akcje wzrósł o 74,5% r/r do 213,7 tys. szt., wolumen obrotu kontraktami na waluty wzrósł o 68% r/r do 386,2 tys. szt., a wolumen obrotu opcjami wzrósł o 74,1% r/r do 45,3 tys. szt.” – czytamy dalej.
We wrześniu zanotowano wzrost wartości obrotu produktami strukturyzowanymi o 27,3% r/r do poziomu 183,49 mln zł oraz wzrost obrotów ETF-ami o 195,4% r/r do 48,19 mln zł.
Wartość notowanych na rynku Catalyst emisji obligacji nieskarbowych wyniosła na koniec września 95,2 mld zł wobec 92,8 mld zł w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wartość obrotu obligacjami nieskarbowymi na rynku Catalyst w ramach arkusza zleceń spadła o 34,2% r/r do poziomu 181,7 mln zł.
Łączna wartość obrotu obligacjami na TBSP wyniosła 7,4 mld zł wobec 18,4 mld zł rok wcześniej, co oznacza spadek o 59,7% r/r.
„Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na rynkach spot i terminowym wyniósł 18,9 TWh, co oznacza spadek o 28,9% r/r. Wolumen obrotu energią elektryczną na rynku spot wzrósł o 4,2% r/r do poziomu 2,8 TWh. Na rynku forward wolumen spadł o 32,6% r/r do poziomu 16,1 TWh” – napisano też w komunikacie.
Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym wzrósł o 11,1% r/r do 13,3 TWh. Na rynku spot wolumen obrotu spadł o 19,1% do poziomu 1,2 TWh. Na rynku terminowym odnotowano wzrost o 15,3% r/r do poziomu 12,1 TWh.
„Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia, z wyłączeniem praw ze świadectw związanych z efektywnością energetyczną (’białe certyfikaty’) na rynku spot wyniósł 2 TWh, co oznacza wzrost o 16,1% r/r” – czytamy także.
Wolumen obrotu prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw pochodzenia związanych z efektywnością energetyczną (’białe certyfikaty’) spadł o 66,9% rdr do poziomu 11,2 ktoe.
Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł o 11,7% r/r, do wolumenu 1,3 TWh.
Kapitalizacja 388 spółek krajowych notowanych na głównym rynku na koniec września wyniosła 467,9 mld zł (103,4 mld euro). Łączna kapitalizacja 436 spółek krajowych i zagranicznych notowanych na głównym rynku sięgnęła 804,7 mld zł (177,8 mld euro).
Na rynku NewConnect w sierpniu zadebiutowały akcje spółek Skinwallet i Duality.
W ubiegłym miesiącu na GPW odbyło się 22 sesji giełdowych, w porównaniu do 21 sesji rok wcześniej.
GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.
Źródło: ISB news

Artykuł skopiowany ze strony www.money.pl w dniu 02.10.2020.